bridging
the future

opera, orchestra, music-594592.jpg
black and white, restaurant, alcohol-1284072.jpg

văn hóa

Tài sản lớn nhất của chúng tôi là các thành viên – những cá nhân có nền tảng và kinh nghiệm sống đa dạng. Chúng tôi làm việc giữa những thành viên sáng tạo, tự giác và có định hướng nhất trong một môi trường hợp tác và phát triển. Để hành trình tiếp tục tiến nhanh về phía trước, chúng tôi luôn chào đón những người giỏi giải quyết vấn đề và những nhà tư tưởng lớn tham gia cùng chúng tôi!

compass, orientation, map-5261062.jpg

sứ mệnh

FG Organization hướng tới kết nối cộng đồng người Việt và các thế hệ khác nhau trên toàn cầu thông qua sự hiện diện, các sản phẩm và dịch vụ của quốc tế của chúng tôi. Sứ mệnh của chúng tôi là nâng cao chất lượng sống của các cộng đồng thông qua các mảng sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao trong các ngành công nghiệp thực phẩm, làm đẹp, bán lẻ, giải trí, và bất động sản.

giá trị cốt lõi

Highlights

5/5
Scroll to Top